Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko

Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko,

S 13356 vedená u Krajského soudu v Brně

  • Datum vzniku a zápisu: 8. ledna 2020
  • Spisová značka: S 13356 vedená u Krajského soudu v Brně
  • Obchodní firma: Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko
  • Sídlo: Dvorská 1497/20, 678 01 Blansko
  • Identifikační číslo: 08789746
  • Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
  • Předmět činnosti: Zajišťování správy nemovité věci - bytového domu, část obce Blansko č.p. 1497, postaveného na pozemku parcelní číslo st. 1816 zastavěná plocha a nádvoří, jenž je součástí uvedeného pozemku, v katastrálním území Blansko, v obci Blansko.

Způsob jednání:

Společenství zastupuje předseda výboru nebo výborem pověřený člen výboru. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno dvěma členy výboru.