Zápis z požární prohlídky 2022

10.12.2022

Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko

se sídlem Blansko, Dvorská 1497/20, PSČ 678 01

IČ: 08789746

zastoupené: paní Jolana Frausová, předseda výboru

paní Eva Kudličková, místopředseda výboru

Dne 18. listopadu 2022 byla ve výše uvedeném domě provedena požární preventivní kontrola dle Vyhl. 246/01 Sb. Kontrole byli přítomni: p. Frausová, paní Zouharová

Předmět preventivní požární prohlídky

V rámci prohlídky bylo kontrolováno:

  • únikové cesty a východy (průchodnost, označení bezpečnostními tabulkami) - ¨

bez závad

  • vyvěšení dokumentace požární ochrany na viditelných místech (požární poplachové směrnice)

bez závad

  • hasicí přístroje (umístění, označení, přístupnost, uchycení, stav, neporušenost plomb, provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně)

bez závad

  • nástěnné hydranty (úplnost vybavení při porušení plomb, přístupnost, označení, provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně)

bez závad

  • hlavní uzávěry médií - voda, plyn, el. proud (přístupnost, označení bezpečnostními tabulkami)

bez závad

  • svítidla (kryty, bezpečná vzdálenost od hořlavých látek)

bez závad

  • zda nejsou strženy nebo poškozeny bezpečnostní tabulky

bez závad

  • prostory půd, suterénů , sklepů a společných chodeb - nepřípustnost skladování hořlavého materiálu - nepřípustnost skladování hořlavých materiálů a předmětů, umístěných ve společných chodbách, které by při případné evakuaci bránily úniku osob - bylo zjištěno - 8. patro v chodbě vedle výtahu čalouněná válenda, v 7.p - papírová krabice, ve 2.p. část kuchyňské linky a sporák
  • předmětem prohlídky byla i domovní kotelna, proveden zápis do provozního deníku - bez závad

Zápis o provedené kontrole bude předán do SV přes email.

Blansko, 20. 11. 2022

Zpracovala: Zouharová Alena , požární technik, Z-TPO-150/2002