Rozbor hospodaření k 31.12.2020

10.11.2021

Uplynul již 1 měsíc od doby, kdy skončilo překlenovací období bývalého vedení Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko. Je známo, že od 9.1.2022 nemá nikdo právo za Společenství vlastníků jednat, objednávat opravy, podepisovat smlouvy. Myslím si, že je nutno tento stav napravit. Bývalý výbor SVJ v podstatě nastartoval veškerou činnost a výbor ukončil svou činnost také z důvodu velkého a dle našeho názoru neoprávněného kritizování bývalých členů představenstva družstva a kontrolní komise.

Aby se uvedený stav napravil, je nutno vyřešit fungování vedení "Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko" a to některým z následujících způsobů:

1/ ze 40 členů Společenství vlastníků se najdou 3 lidé – členové nového výboru, kteří za úplatu tuto činnost budou provádět.

Nabízí se možnost i dvoučlenného výboru s funkcí předsedy a místopředsedy, které přímo volí shromáždění nebo jednočlenného statuárního zástupce – předsedy SVJ. Obě tyto možnosti jsou podmíněny změnou stanov.

Vzhledem k vedení SVJ společností Cergonet, která postihuje všechny oblasti správy, není třeba žádných obav z činnosti ve výboru, neboť Cergonet poskytuje komplexní účetnictví, poradenství a zajišťuje i oblast technickou, tudíž převážná většina věcí je výborem předávána přímo na správcovskou firmu k řešení.

V případě, že pro některého nově zvoleného člena výboru nastanou překážky z důvodů časových, zdravotních či jiných, je samozřejmě možné členství ve výboru ukončit.

Výši úplaty za výkon funkce bude předmětem volební schůze a vzhledem ke kalkulacím oproti příp. externímu správci lze současné odměny výrazně navýšit.

Vždy je pro dům lepší, aby ve vedení byli vlastníci a ne cizí osoba či firma, která by nejen správu prodražila, ale je diskutabilní opravdový zájem o chod domu.

2/ Pokud by se našli jen dva členové či jeden, je možno doplnit výbor o nevlastníka z Blanska, který je ve vedení SVJ ve více domech ve správě Cergonet. Pokud by tento nevlastník měl být jednočlenným statutárem, tedy došlo by ke změně stanov – změna výboru na předsedu společenství, bylo by nutné, aby byl v domě placený bydlící, tzv. domovník, který by měl na starosti běžné věci jako např. odečty bytových měřičů, odsouhlasení počtu osob, převzetí příp. opravy apod. a v případě výskytu nějaké závady či požadavku by tento předsedovi předával k vyřízení, tudíž by s předsedou spolupracoval.

3/ stávající členové výboru bez návrhu na nové členy, požádají Obchodní rejstřík o výmaz z Obchodního rejstříku, což bude provedeno a na základě toho, že není nové vedení společenství vlastníků, vyzve OR v Společenství vlastníků k doplnění nového výboru. Pokud se tak nestane, soud určí opatrovníka (může to být např. z portfolia právníků, právní kancelář, která bude ze zákona do doby zvolení nového výboru tuto funkci vykonávat a lze předpokládat značný výdej finančních prostředků bez zásadního přínosu pro SVJ, neboť správu bude nadále v plném rozsahu dělat Cergonet a opatrovník pouze nezbytné úkony, a to za nemalé peníze).

4/ Jako poslední opět dle mého názoru ne vhodná volba poptat externí firmu, kde lze opět předpokládat navýšení nákladů za vedení SVJ bez přínosu pro bydlící (opět nutná změna stanov na 1členný statutární orgán).

Proto bych v závěru doporučil variantu 3 členného výboru z bydlících v domě, kteří budou mít plnou podporu našeho správce, což nelze zpochybnit, správa fungovala a funguje dobře a navýšení ročních odměn (i při navýšení odměn na dvojnásobek) je toto pro SVJ finančně méně nákladné a hlavně bezpečné oproti vedení SVJ externistou.

Vzhledem k tomu, že současný stav je třeba vyřešit, dovoluji si všechny členy Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko požádat o zamyšlení a vyjádření názoru na řešení. Své návrhy pošlete na: vezakblanskoeznam.cz, nebo do schránky.

V Blansku 2.02.2022 Hudec Jiří – člen SVJ