Pozvánka

24.05.2023

Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko, se sídlem Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, IČ 08789746, vedené u krajského soudu v Brně  v oddílu S, ve složce číslo 13356, svolává shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 14.6.2023 v 18:00 hod v sídle SVJ, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, ve schůzové místnosti v přízemí domu.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba orgánů-předsedající,  zapisovatel, ověřovatel

3. Schválení účetní uzávěrky pro rok 2022

4. Schválení odměn výboru SVJ na rok 2023 a další roky- 40000 Kč

5. Projednat změnu stanov ohledně nájemníků 

6.  |Projednání a schválení úklidové firmy(úklid na patře, odpadky)

7. Projednat novou elektroinstalaci ve společných prostorech+ fotovoltaika na střeše domu+ zateplení domu(EU do roku 2030 upravit energetickou třídu domu

8. Projednat a schválit navýšení fondu oprav

9. Diskuse, připomínky, návrhy, stížnosti

10. Závěr shromáždění


S podklady vztahujícími ke všem bodům programu shromáždění se může každý člen SVJ seznámit v sídle SVJ, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, a to po předchozí domluvě s předsedou nebo místopředsedou výboru, ode dne předcházejícího dni konání členské schůze.

Prezentace členů SVJ bude zahájena v 17:45 hod. v místě shromáždění. Člen SVJ se zúčastňuje osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplívat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více schůzích. Manželé v SJM a podílový spoluvlastníci předloží Společného zástupce.

V Blansku dne 24.5.2023                                           Předseda výboru Jolana Frausová