Pozvánka na členskou schůzi Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko 

24.10.2021

Pozvánka na členskou schůzi Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko, 678 01 Blansko IČO 087 89 746

která se bude konat dne 9.11.2021 v přízemí domu v 18 hod

¨

Program jednání členské schůze:

1/ Zahájení členské schůze a schválení programu

2/ Volba orgánů členské schůze – předseda, zapisovatel

3/ Projednání a schválení účetní uzávěrky za r. 2020

4/ Informace o stavu zábradlí v lodžiích – vyjádření statika

5/ Stanovení odměn orgánům společenství za rok 2020 a 2021

6/ Odstoupení Jiřího Hudce z funkce předsedy a člena výboru Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko

7/Odstoupení Lenky Miklíkové z funkce místopředsedkyně výboru a člena výboru Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko

8/Odstoupení Ludmily Bušové z funkce člena výboru Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko

9/ Diskuse a návrhy na nové členy výboru

10/Závěr členské schůze

V Blansku dne 22.10.2021 Hudec Jiří